„Kreatywna 5” projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla poddziałania 11.1.4. „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs”.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 292 901,25 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 248 966,06 PLN

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: VIII.2021-VI.2022

samorząd szkolny

Przewodnicząca: Maja Mazur, kl. 7 

Zastępca przewodniczącej: Michał Rokicki, kl. 8 

Sekretarz: Daria Nahorna, kl. 8

W Szkole Podstawowej nr 5 z Odziałami Integracyjnymi w Cieszynie działa Samorząd Uczniowski. Samorząd reprezentuje Szkołę na uroczystościach szkolnych i państwowych. Zebrania odbywają się w każdy poniedziałek, po 5 lekcji (12:25) w sali 44.

Najważniejsze punkty planu to:

- zapoznanie się z opiniami uczniów, ich pomysłami na "ubarwienie" życia szkolnego i włączenie w planowane działania;

- omówienie różnego rodzaju propozycji konkursów, akcji i imprez szkolnych,

- przekazanie informacji od Grona Pedagogicznego  

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi
w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Wojska Polskiego 1

Godziny otwarcia sekretariatu:
Poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:00

Adres skrytki ePUAP: /SP5Cieszyn/SkrytkaESP

dziennik facebook