Oferta Szkoły

Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie to szkoła posiadająca Certyfikat Szkoły z Klasą, Przyjaznej Szkoły – w ramach kampanii KO w Katowicach „Razem raźniej”.

Budynek szkolny jest po termomodernizacji, przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i uczniów klas młodszych. Dysponujemy nowoczesnym boiskiem typu "Orlik" wraz z bieżnią lekkoatletyczną, biblioteką, pracownią komputerową z nowym sprzętem, 22 salami lekcyjnymi, stołówką z jadalnią, posiadamy 3 świetlice szkolne (świetlica działa od godz. 6.30 do 16.30), sklepik szkolny, gabinet pielęgniarki. Uczniowie objęci są specjalistyczną pomocą pedagogiczno – psychologiczną, szkoła zatrudnia pedagoga terapeutę, pedagoga szkolnego, logopedę, nauczyciela rehabilitanta, doradcę zawodowego. Placówka uczestniczyła w programie unijnym „Innowacyjny system wspierania szkół w powiecie cieszyńskim”. Jesteśmy współorganizatorem Wczesnej Szkoły Profilaktyki. Dzięki współpracy z TPD w Cieszynie, w 2009r. utworzono na terenie placówki Środowiskową Świetlicę „Przytulisko” dla dzieci i młodzieży z najbliższego środowiska, prowadzimy w niej pomoc w nauce i dożywianie, a co roku w czasie wakacji organizujemy wypoczynek w formie półkolonii letnich i zimowych. Realizowaliśmy wiele projektów międzynarodowych, aktualnie trwa realizacja projektu międzynarodowego Erasmus + pt. „How to make schools more attractive and creative (wymiana uczniowska z Hiszpanią, Grecją, Rumunią i Turcją).

W latach  2017/18 – współpraca międzynarodowa z Portugalią, Turcją, Hiszpanią, Włochami, Rumunią, w ramach Programu Erasmus + KA 2, projekt dot. wymiany doświadczeń edukacyjnych w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w poszczególnych krajach, tytuł projektu – Silence of Our  Unique  Noise Dynamics. Współpracujemy z UŚ w Cieszynie – udział w projekcie  PIKUŚ (zajęcia kreatywne). Szkoła posiada stronę internetową, stronę na portalu Facebook, własne logo oraz Certyfikat srebrnej tarczy, przyznawany uczniom uzyskującym na koniec roku szkolnego średnią ocen 5,0 i wzorową ocenę z zachowania. Organizujemy kiermasze świąteczne, Dni Otwarte, Pasowanie na Pierwszoklasistę. Wydajemy gazetkę szkolną „Piątka z klasą”. Wyróżnia nas udział i sukcesy uczniów w różnych formach współzawodnictwa, wojewódzkich konkursach przedmiotowych, wyróżnienia w Ogólnopolskich Konkursach Kangur, FOX, Krąg, Wiedzy o Społeczeństwie, udział w przeglądach artystycznych (zespół muzyczny „Perełki z G-3,” zajął 1-sze miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Patriotycznej w Warszawie organizowanym przez Krajowy Instytut Akcji Katolickiej, Archidiecezję Warszawską oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a tym samym zakwalifikował się i wystąpił podczas Ogólnopolskiego Koncertu Patriotycznego na Zamku Królewskim w Warszawie z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości – XI.2018r.),  konkursach plastycznych, wiedzy o Unii Europejskiej, fotograficznych, prozdrowotnych. Mocną stroną szkoły są również prospołeczne postawy uczniów i działalność charytatywna oraz realizacja wielu działań profilaktycznych. Szkoła kontynuuje dobre tradycje dawnej „piątki” i Gimnazjum nr 3 stwarzając uczniom warunki do harmonijnego rozwoju, jest szkołą bezpieczną i przyjazną. Uczniowie korzystają z basenu przy SP 4, w ramach lekcji wychowania fizycznego prowadzona jest nauka pływania. Posiadamy dobrze przygotowaną i kreatywną kadrę pedagogiczną, stale doskonalącą swój warsztat pracy, która realizuje wiele innowacji pedagogicznych.

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi
w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Wojska Polskiego 1

Godziny otwarcia sekretariatu:
Poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:00

Adres skrytki ePUAP: /SP5Cieszyn/SkrytkaESP

dziennik facebook