Oferta Szkoły

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

Zapraszamy na film promujący Szkołę!

Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie to szkoła posiadająca Certyfikat Szkoły z Klasą, Przyjaznej Szkoły – w ramach kampanii Kuratorium Oświaty w Katowicach „Razem raźniej” , Szkoły Pozytywnego Myślenia, Szkoły patriotów.

Budynek szkolny jest przystosowywany do potrzeb osób niepełnosprawnych i uczniów klas młodszych. Dysponujemy nowoczesnym boiskiem typu "Orlik" wraz z bieżnią lekkoatletyczną, biblioteką, pracownią komputerową z nowym sprzętem, 22 salami lekcyjnymi, stołówką z jadalnią/ w tym roku doposażona  w sprzęt o wartości 97000 zł w ramach programu Posiłek w szkole i domu , na wyposażeniu m.in. piec konwekcyjno – parowy/. Posiadamy 3 świetlice szkolne (świetlica działa od godz. 6.30 do 16.30), sklepik szkolny, gabinet pielęgniarki oraz szkolny ogródek. Uczniowie objęci są specjalistyczną pomocą pedagogiczno – psychologiczną, szkoła zatrudnia pedagogów terapeutów, pedagoga szkolnego, logopedę, psychologa, nauczyciela rehabilitanta, doradcę zawodowego oraz nauczycieli specjalistów zatrudnionych w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego i specjalnego. Placówka uczestniczyła w programie unijnym „Innowacyjny system wspierania szkół w powiecie cieszyńskim”. Byliśmy współorganizatorem Szkoły Wczesnej Profilaktyki. Dzięki współpracy z TPD w Cieszynie, w 2009r. utworzono na terenie placówki Środowiskową Świetlicę „Przytulisko” dla dzieci i młodzieży z najbliższego środowiska, prowadzimy w niej pomoc w nauce i dożywianie, a co roku w czasie wakacji organizujemy wypoczynek w formie półkolonii letnich i zimowych.

W 2022r. Szkoła otrzymała wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury. W ramach programu „Laboratoria przyszłości”, którego celem jest wsparcie w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka) zakupiono m.in.: drukarkę 3d, mikrokontroler, lutownicę, gimbal, mikrofon przenośny, drony, okulary ClassVR czy długopisy 3D, pociąg intelino.    

Od sierpnia 2021r. do czerwca 2022r. zrealizowaliśmy unijny projekt „KREATYWNA 5”, którego celem była poprawa jakości procesu kształcenia. Oprócz zajęć dodatkowych dla  uczniów doposażyliśmy bazę dydaktyczną w sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych oraz wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – sala geograficzna, matematyczna i do terapii SI.

W ramach projektu Aktywna tablica pozyskaliśmy sprzęt i oprogramowanie na potrzeby uczniów z SPE. Co roku remontujemy i doposażamy kolejne sale lekcyjne / w czasie wakacji udało się odnowić salę do nauki języka polskiego i biologiczną wraz z zapleczem/.

Szkoła realizuje również projekty międzynarodowe w ramach programu Erasmus+. Zakończyliśmy projekt programu Erasmus + pt. "Zero Waste Schools". Realizacja tego projektu, wymiana uczniowska z Rumunią, Turcją i Portugalią, trwała 2 lata. Przed nami aktualnie realizacja kolejnego projektu „Journey to the world of literature”.

Współpracujemy z Uniwersytetem Śląskim w Cieszynie w zakresie praktyk studenckich oraz zajęć rozwijających zainteresowania uczniów. Proces dydaktyczny urozmaicony jest realizacją projektów edukacyjnych, innowacjami pedagogicznymi.

  • Eko –Aktywni
  • Biologia i przyroda poza murami szkoły
  • Czytam z klasą – lekturki spod chmurki – Kl. I i II
  • Projekt edukacyjny – Klasa w terenie klasa I
  • Natalka i Antek w świecie wielkiej matematyki – ogólnopolski projekt edukacyjny – klasa I
  • Międzynarodowy projekt edukacyjny –Literki w akcji – klasa I
  • (Nie)zwykła matematyka – innowacja
  • Kreatywne prace plastyczne IV edycja
  • Innowacja BRAIN –FRIENDLY LESSONS – Szkoła przyjazna mózgowi ucznia Innowacja Stories – Storytelling jako metoda nauki języka angielskiego
  • Tropiciele Przyrody – innowacja – klasy II, III

 

Szkoła posiada stronę internetową, stronę na portalu Facebook, własne logo oraz Certyfikat srebrnej tarczy, przyznawany uczniom uzyskującym na koniec roku szkolnego średnią ocen 5,0 i wzorową ocenę z zachowania. Organizujemy kiermasze świąteczne, Dni Otwarte, Pasowanie na Pierwszoklasistę. Wydajemy gazetkę szkolną „Piątka z klasą”. Wyróżnia nas udział i sukcesy uczniów w różnych formach współzawodnictwa, wojewódzkich konkursach przedmiotowych, wyróżnienia w Ogólnopolskich Konkursach Kangur, FOX, Krąg, udział w przeglądach artystycznych, konkursach plastycznych, prozdrowotnych, niezłe wyniki z egzaminu ósmoklasisty. Mocną stroną szkoły są również prospołeczne postawy uczniów i działalność charytatywna oraz realizacja wielu działań profilaktycznych. Szkoła kontynuuje dobre tradycje dawnej „piątki” i Gimnazjum nr 3, stwarzając uczniom warunki do harmonijnego rozwoju, jest szkołą bezpieczną i przyjazną. Uczniowie korzystają z basenu przy SP 4, w ramach lekcji wychowania fizycznego prowadzona jest nauka pływania. Posiadamy dobrze przygotowaną i kreatywną kadrę pedagogiczną, stale doskonalącą swój warsztat pracy, która realizuje wiele innowacji i projektów pedagogicznych.

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi
w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Wojska Polskiego 1

Godziny otwarcia sekretariatu:
Poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:00

Adres skrytki ePUAP: /SP5Cieszyn/SkrytkaESP

dziennik facebook