„Kreatywna 5” projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla poddziałania 11.1.4. „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs”.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 292 901,25 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 248 966,06 PLN

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: VIII.2021-VI.2022

Rada Rodziców

Przewodnicząca:

Pani Izabela Matejewska

Wiceprzewodnicząca:

Pani Klaudia Zeman

Sekretarz:

Pan Łukasz Bielski

Skarbnik:

Pani Agnieszka Gorgól

Komisja Rewizyjna:

 

Pan Jacek Lipa 

Pan Wojciech Rainda

Składka wynosi:

50 zł

Dzięki składkom wpłacanym na Radę Rodziców zamontowano dystrybutor wody pitnej.

Każdy kto tylko ma ochotę ugasić pragnienie, może to zrobić!

Dystrybutor usytuowany jest na I piętrzę, koło sekretariatu. 

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi
w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Wojska Polskiego 1

Godziny otwarcia sekretariatu:
Poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:00

Adres skrytki ePUAP: /SP5Cieszyn/SkrytkaESP

dziennik facebook