„Kreatywna 5” projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla poddziałania 11.1.4. „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs”.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 292 901,25 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 248 966,06 PLN

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: VIII.2021-VI.2022

Dyrekcja i Nauczyciele

Dyrektor

mgr Danuta Łabaj
Dyrektor

Wicedyrektor Szkoły

mgr Jolanta Pakońska
Wicedyrektor Szkoły

 

Język polski

 • mgr Jolanta Pakońska
 • mgr Barbara Szczygieł
 • mgr Kamila Pastuszka

Język angielski

 • mgr Joanna Duda - Kazimierowicz
 • mgr Anna Pobożny
 • mgr Grażyna Strządała

Język niemiecki

 • mgr Justyna Walawska - Śliż
 • mgr Natalia Jankowska

Historia

 • mgr Ludmiła Sanetra - Badura

Wiedza o społeczeństwie

 • mgr Ludmiła Sanetra - Badura

Matematyka

 • mgr inż. Mirosława Mizia
 • inż. Katarzyna Szczepańska
 • mgr Magdalena Piprek

Fizyka

 • mgr Lucyna Staniek

Chemia

 • mgr Lucyna Staniek

Biologia

 • mgr Hanna Ciengiel

Geografia

 • mgr Gabriela Waliczek

Przyroda

 • mgr Gabriela Waliczek
 • mgr Hanna Ciengiel

Informatyka 

 • mgr Elżbieta Brachaczek
 • mgr Robert Wałach

Edukacja dla bezpieczeństwa

 • mgr Ryszard Milewski

Muzyka

 • mgr Marian Zaleski

Plastyka

 • mgr Tomasz Targowski

Zajęcia techniczne

 • mgr Tomasz Targowski

Wychowanie fizyczne

 • mgr Justyna Mazur
 • mgr Tomasz Wroński
 • mgr Michał Pszczółka

Wychowanie do życia w rodzinie

 • mgr Ludmiła Sanetra - Badura

Religia katolicka

 • mgr Ewa Szajor
 • mgr Kamila Skowron

Religia ewangelicka

 • mgr Beata Janota

Nauczanie wczesnoszkolne

 • mgr Natalia Jankowska
 • mgr Olga Sadowska - Macek
 • mgr Regina Kopiec
 • mgr Anna Niedzielska
 • mgr Jolanta Sztwiertnia - Pobiegło
 • mgr Ewa Wierzbicka

Nauczyciele wspomagający

 • mgr Anna Branny
 • lic. Agnieszka Chmiel
 • mgr Joanna Gawlas
 • mgr Aleksandra Juroszek
 • mgr Klaudia Kawulok - Morzywołek
 • mgr Katarzyna Konieczny
 • mgr Alicja Kowalczuk
 • mgr Elżbieta Krzywoń
 • mgr Magdalena Piprek
 • mgr Monika Rosiewicz
 • mgr Robert Wałach

Biblioteka

 • mgr Kamila Pastuszka

Świetlica 

 • mgr Alicja Kowalczuk
 • mgr Elżbieta Krzywoń
 • mgr Olga Sadowska - Macek
 • lic. Katarzyna Dec
 • mgr Marian Zaleski
 • mgr Robert Wałach 

 

Grono Pedagogiczne

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi
w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Wojska Polskiego 1

Godziny otwarcia sekretariatu:
Poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:00

Adres skrytki ePUAP: /SP5Cieszyn/SkrytkaESP

dziennik facebook