„Kreatywna 5” projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla poddziałania 11.1.4. „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs”.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 292 901,25 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 248 966,06 PLN

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: VIII.2021-VI.2022

Obiady/umowa

Od 1 marca 2022r. ulega zmianie stawka za 1 obiad.

Opłata dzienna za posiłek wynosi:

  • uczniowe SP5 - 4zł;
  • nauczyciele SP5 - 10,50zł.

Na podstawie zarządzenia SP5.D.0221.4.2022/F ulega zmianie zapis w umowie na korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej § 3 oraz w regulaminie korzystania ze stołówki szkolnej § 6

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi
w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Wojska Polskiego 1

Godziny otwarcia sekretariatu:
Poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:00

Adres skrytki ePUAP: /SP5Cieszyn/SkrytkaESP

dziennik facebook