„Kreatywna 5” projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla poddziałania 11.1.4. „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs”.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 292 901,25 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 248 966,06 PLN

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: VIII.2021-VI.2022

nabory 2023/2024

Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez

Miasto Cieszyn na rok szkolny 2023/2024

 

Zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych odbędą się za pomocą systemu elektronicznego na stronie:

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/cieszyn

w terminie 06 marca 2023 r. od godz. 8:00 do 23 maraca 2023 r. do godz. 15:00

 

Jeżeli rodzic/prawny opiekun chce zapisać dziecko do szkoły w obwodzie którego mieszka wystarczy, że wypełni elektroniczny formularz - ZGŁOSZENIE - dostępny na stronie naborowej, wydrukuje go i wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania złoży w sekretariacie szkoły obwodowej. Dokumenty muszą być podpisane przez oboje rodziców/opiekunów prawnych kandydata.

 

W tym przypadku dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

 

Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - 12.04.2023r. 

Potwierdzenie woli przyjęcia przez rodziców w placówce zakwalifikowania - 12.04.2023r. - 18.04.2023r. do godz. 15:00

Publikacja listy przyjętych i nieprzyjętych - 21.04.2023r.

 

Rekrutacja uzupełniająca:

26.04.2023r. - 09.05.2023r., do godz. 15:00 - rejestracja kandydatów przystępujących do naboru uzupełniającego

16.05.2023r. - publikacja listy kadydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

16.05.2023r. - 19.05.2023r., do godz. 15:00 - potwierdzenie woli przyjęcia przez rodzica w placówce zakwalifikowania 

23.05.2023r. - publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w naborze uzupełniającym

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi
w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Wojska Polskiego 1

Godziny otwarcia sekretariatu:
Poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:00

Adres skrytki ePUAP: /SP5Cieszyn/SkrytkaESP

dziennik facebook