„Kreatywna 5” projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla poddziałania 11.1.4. „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs”.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 292 901,25 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 248 966,06 PLN

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: VIII.2021-VI.2022

„ZAJĘCIA SPORTOWE Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNEJ”

 

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

„ZAJĘCIA SPORTOWE Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNEJ”

 

DOFINANSOWANIE         40 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ    80 310 zł

 

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w 2023 roku. Zajęcia są realizowane w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi.

 

Głównym celem projektu jest zapobieganie występującym u uczniów wadom postawy oraz ich korygowanie, utrwalanie nawyków utrzymywania prawidłowej postawy ciała oraz podnoszenie ogólnej sprawności i wydolności organizmu poprzez ćwiczenia kształtujące, oddechowe, wytrzymałościowe, gry i zabawy ruchowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych, a także upowszechnienie sportu jako środka do regulowania emocji oraz niwelowania stresu, poprawę stanu psychicznego uczniów poprzez aktywność fizyczną.

Realizacja projektu rozpoczęła się 20 marca 2023 r. i będzie trwać do 22 grudnia 2023 r.

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi
w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Wojska Polskiego 1

Godziny otwarcia sekretariatu:
Poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:00

Adres skrytki ePUAP: /SP5Cieszyn/SkrytkaESP

dziennik facebook