„Kreatywna 5” projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla poddziałania 11.1.4. „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs”.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 292 901,25 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 248 966,06 PLN

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: VIII.2021-VI.2022

Wyprawka pierwszoklasisty

Drodzy Rodzice,

poniżej lista potrzebnych rzeczy do klasy I.

Dodatkowo proszę o dostarczenie 1 zdjęcia (podpisanego) na legitymację szkolną.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się końcem sierpnia, o dacie i godzinie zostaną Państwo powiadomieni drogą sms.

Jeżeli Państwa dziecko posiadają orzeczenie o kształceniu specjalnym wydanym na I etap edukacji lub orzeczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzicie (Cieszyn, ul. Bobrecka 29) bardzo proszę o ich dostarczenie.

 

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi
w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Wojska Polskiego 1

Godziny otwarcia sekretariatu:
Poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:00

Adres skrytki ePUAP: /SP5Cieszyn/SkrytkaESP

dziennik facebook