„Kreatywna 5” projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla poddziałania 11.1.4. „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs”.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 292 901,25 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 248 966,06 PLN

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: VIII.2021-VI.2022

Wojewódzki Projekt Edukacyjny Szkoła Patriotów

Nasza Szkoła zgłosiła się do udziału w Projekcie Edukacyjnym Szkoła Patriotów, którego głównym celem jest kształtowanie u dzieci i młodzieży szacunku dla przeszłości i tradycji, dziedzictwa narodowego i kulturowego poprzez systematyczną opiekę nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami na terenie województwa śląskiego, stanowiącymi materialne świadectwo ważnych wydarzeń z historii Polski...

Cele projektu:

  • przywracanie i podtrzymywanie pamięci o ważnych dla historii naszej Ojczyzny i regionu bohaterach i wydarzeniach,
  • upowszechnianie wiedzy na temat miejsc, faktów i postaci związanych z walką o niepodległość, bohaterstwem i męczeństwem,
  • systematyczna opieka nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami na terenie Województwa Śląskiego, stanowiącymi materialne świadectwo ważnych wydarzeń z historii Polski,
  • kształtowanie wśród dzieci i młodzieży szacunku dla przeszłości i tradycji, dziedzictwa narodowego i kulturowego,
  • pielęgnowanie tradycji patriotycznych poprzez propagowanie wiedzy o ważnych wydarzeniach z historii kraju i regionu,
  • dostrzeganie związków między życiem i działalnością jednostek a historią regionu, kraju,
  • współpraca z lokalną społecznością (m.in. Parafią, OSP, KGW, stowarzyszeniami),
  • rozwijanie kreatywności i umiejętności uczniowskich w zakresie efektywnej współpracy w grupie.

Maj 2023r.

Maj 2023 r. Młodzież naszej szkoły postanowiła zaopiekować się pamiątkowymi tablicami za którymi znajduje się ziemia z miejsc walk i męczeństwa narodu polskiego. Do tej pory opiekę nad tym miejscem sprawowała Pani Jadwiga Łomozik. Mimo iż tablice są znane i często przy nich odbywają się uroczystości rocznicowe, klasa 7 postanowiła wyręczyć Panią Jadwigę i "wziąć to miejsce pod własne skrzydła". Wymagało to trochę wysiłku, ale było warto.

Czerwiec 2023r.

Szkoła Patriotów.
W powietrzu już "unosi się zapach nadchodzących wakacji", ale nie wszyscy myślą o odpoczynku. Pracowici uczniowie klasy 7 wraz z Panią Klaudią i Panią Ludmiłą w czwartek 15 czerwca wyruszyli do pracy. Odwiedzili i uporządkowali ponownie teren wokół pamiątkowych tablic na Placu Poniatowskiego, skrywających ziemię z miejsc walk i męczeństwa z okresu II wojny światowej, gdzie oczywiście spotkali się z Panią Jadwigą Łomozik - mieszkanką i opiekunką tego miejsca. Nowym miejscem, które odwiedzili i gdzie zapalili znicze uczniowie klasy 7 to miejsce gdzie w czasie okupacji hitlerowskiej Niemcy zamordowali 81 osób. Mowa o tablicy zawieszonej na starym cmentarzu żydowskim na ulicy Hażlaskiej.
To był pracowity dzień, pełen emocji oraz szacunku i pamięci o tym co było i mimo upływu czasu jest ważne.

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi
w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Wojska Polskiego 1

Godziny otwarcia sekretariatu:
Poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:00

Adres skrytki ePUAP: /SP5Cieszyn/SkrytkaESP

dziennik facebook