„Kreatywna 5” projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla poddziałania 11.1.4. „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs”.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 292 901,25 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 248 966,06 PLN

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: VIII.2021-VI.2022

„Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Miasto Cieszyn”

Gmina Cieszyn realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską pod nazwą:

„Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Miasto Cieszyn” w trybie nadzwyczajnym w ramach
Osi Priorytetowej IX Włączenie Społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
 na lata 2014-2020.

Realizatorami projektu są Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, a także Biblioteka Miejska
w Cieszynie i Szkoła Podstawowa nr 5 w Cieszynie.

Okres realizacji projektu: 01.09.2022 - 30.06.2023

Projekt skierowany jest do osób z Ukrainy mieszkujących na terenie Cieszyna, które przekroczyły granicę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:  

  • Wsparcie ukraińskich rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych (wsparcie pracownika merytorycznego, zajęcia i spotkania integracyjne, wsparcie językowe, kurs języka polskiego);
  • Utworzenie nowych miejsc w placówce wsparcia dziennego;
  • Zajęcia aktywizujące dzieci i młodzież w placówce wsparcia dziennego.

 

Wartość projektu: 154 125,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 131 006,25 zł

 

Osoby do kontaktu:

Wioletta Gałęziowska Tel. 33 479 49 20

Beata Cher – Kożdoń Tel. 33 479 49 31

Katarzyna Macura Tel. 33 479 49 30

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi
w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Wojska Polskiego 1

Godziny otwarcia sekretariatu:
Poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:00

Adres skrytki ePUAP: /SP5Cieszyn/SkrytkaESP

dziennik facebook