„Kreatywna 5” projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla poddziałania 11.1.4. „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs”.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 292 901,25 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 248 966,06 PLN

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: VIII.2021-VI.2022

Segregacja olejów jadalnych

Gmina Cieszyn dołączyła do EKO projektu związanego z segregacją zużytych olejów jadalnych.

Dzięki temu mieszkańcy mogą pozbywać się kolejnego odpadu w swojej kuchni.

Jeden z pojemników do segregacji zużytego oleju znajduje się na terenie naszej placówki.

Gmina Cieszyn dołączyła do EKO projektu segregacji zużytego oleju jadalnego. Dzięki temu mieszkańcy mają możliwość pozbycia się kolejnego odpadu. Na terenie naszej placówki znajduje się jeden z pojemników, do którego można oddawać kuchenny odpad.

Często spotykaną praktyką jest wylewanie zużytego oleju do zlewu. Olej zatyka zarówno rury w domu, jak i w całej sieci kanalizacyjnej. Usuwanie usterek spowodowanymi zatorami w rurach, może być bardzo czasochłonne i kosztowne. Co więcej – oleje i tłuszcze nie są całkowicie usuwane w oczyszczalniach ścieków i tym samym zużyty olej, w którym wytworzyły się niebezpieczne substancje, trafia do środowiska naturalnego.

Jakie rodzaje olejów można segregować?

Praktycznie wszystkie oleje jadalne i tłuszcze używane w kuchni można poddać recyklingowi i wykorzystać ponownie. Bez względu na to, czy jest to oliwa z oliwek, oleje słonecznikowe, rzepakowe, sojowe czy palmowe. Segregować można także tłuszcze stałe: masło, margarynę czy smalec.

Jak prawidłowo segregować oleje jadalne?

Należy przygotować plastikową butelkę PET, np. po wodzie mineralnej czy mleku. Zużyty olej przelewamy do butelki, możemy pomóc sobie lejkiem. Kiedy ją zapełnimy, dokładnie zakręcamy i zanosimy do pojemnika do segregacji zużytego oleju. Uwaga: olej po smażeniu należy ostudzić przed przelaniem do butelki.

Co dzieje się z olejem, który oddajemy do segregacji?

Zużyty olej zostaje dokładnie oczyszczony i trafia do rafinerii, gdzie jest dalej przetwarzany na składnik biopaliwa lub paliwo lotnicze.

Dzięki temu zmniejsza się konieczność uprawy roślin oleistych do celów przemysłowych, ponieważ jeden olej jest używany dwukrotnie. Dzięki temu redukuje się także ilość CO2 emitowanego do atmosfery.

 

Więcej informacji o projekcie i mapa z lokalizacjami pojemników do segregacji zużytego oleju jadalnego znajduje się na stronie: www.segregujolej.pl

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi
w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Wojska Polskiego 1

Godziny otwarcia sekretariatu:
Poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:00

Adres skrytki ePUAP: /SP5Cieszyn/SkrytkaESP

dziennik facebook