„Kreatywna 5” projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla poddziałania 11.1.4. „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs”.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 292 901,25 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 248 966,06 PLN

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: VIII.2021-VI.2022

Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Państwo,

dziś zostały opublikowane wyniki rekrutacji do klas I w roku szkolnym 2023/2024. Aby dopełnić formalności należy do 18.04.2023r.  złożyć dokument "Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do klasy pierwszej" - do pobrania na dole strony, podpisany przez oboje rodziców.

 

 

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Cieszyn na rok szkolny 2023/2024

 

Zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych odbędą się za pomocą systemu elektronicznego na stronie:

cieszyn.podstawowe.vnabor.pl

w terminie 6 marca 2023 r. od godz. 8:00 do 22 marca 2023 r. do godz. 15:00

NABÓR DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Jeżeli rodzic chce zapisać dziecko do szkoły, w obwodzie której mieszka, wystarczy, że wypełni elektroniczny formularz (zgłoszenie), wydrukuje je i wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania kandydata dostarczy w wersji papierowej do szkoły. Dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

Rekrutacja do szkół pozaobwodowych odbywa się tylko w przypadku wystąpienia w tych szkołach wolnych miejsc. Jeżeli rodzice wybiorą szkołę poza obwodem, dziecko bierze udział w procesie rekrutacyjnym. Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miejską Cieszyna (szczegóły są dostępne na stronie www.cieszyn.pl w strefie „Dla Mieszkańca” w zakładce „Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych” – „Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Cieszyn na rok szkolny 2023/2024”).

Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie maksymalnie do trzech wybranych szkół, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. W przypadku, gdy kandydat nie zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do żadnej z wybranych szkół, zostanie automatycznie przydzielony do szkoły obwodowej.

Rodzice dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci zarówno do oddziałów ogólnodostępnych, jak i oddziałów integracyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące są dostępne na stronie www.cieszyn.pl w strefie „Dla Mieszkańca” w zakładce „Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych” – „Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Cieszyn na rok szkolny 2023/2024”). W celu zapisania dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego w szkole, konieczny jest kontakt telefoniczny rodzica z dyrekcją danej szkoły.

HARMONOGRAM REKRUTACJI:

  1. Złożenie wniosku/zgłoszenia o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: od 6 marca, godz. 8:00 do 22 marca, godz. 15:00 (w postępowaniu uzupełniającym: od 26 kwietnia, godz. 9:00 do 9 maja, godz. 15:00).
  2. Weryfikacja wniosków i dokumentów przez komisję rekrutacyjną: od 6 marca, godz. 8:00 do 23 marca, godz. 15:00 (w postępowaniu uzupełniającym: od 26 kwietnia, godz. 9:00 do 9 maja, godz. 15:00).
  3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 12 kwietnia, godz. 8:00 (w postępowaniu uzupełniającym: 16 maja, godz. 8.00).
  4. Potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydatów woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia: od 12 kwietnia, godz. 8:00 do 18 kwietnia, godz. 15:00 (w postępowaniu uzupełniającym: 16 maja, godz. 9:00 do 19 maja, godz. 15:00).
  5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 21 kwietnia, godz. 8:00 (w postępowaniu uzupełniającym: 23 maja, godz. 8:00).

 

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi
w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Wojska Polskiego 1

Godziny otwarcia sekretariatu:
Poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:00

Adres skrytki ePUAP: /SP5Cieszyn/SkrytkaESP

dziennik facebook