Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Szanowni Państwo,

na prośbę Poradni przekazujemy informację:

ZPPP w Cieszynie informuje, że w obu Poradniach, tj. w PPP w Cieszynie i w PPP w Skoczowie można uzyskać dodatkowe wsparcie w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie konsultacji telefonicznych:

· w poniedziałek, 11.01.2021 r. w godzinach 12.30 – 14.00; tel. 33 852 24 33 (PPP w Cieszynie)

· w czwartek, 14.01.2021 r. w godzinach 12.30 – 14.00; tel. 33 853 25 54 (PPP w Skoczowie)

W w/w terminach mogą uzyskać pomoc zarówno uczniowie, jak i ich rodzice oraz nauczyciele.

 

Ponadto informujemy, że obie Poradnie są czynne i przyjmują dzieci i młodzież przez cały okres ferii zimowych zgodnie z harmonogramem.

 

Wszystkim uczniom życzymy udanych ferii zimowych.

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi
w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Wojska Polskiego 1

Godziny otwarcia sekretariatu:
Poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:00

dziennik facebook