„Kreatywna 5” projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla poddziałania 11.1.4. „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs”.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 292 901,25 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 248 966,06 PLN

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: VIII.2021-VI.2022

Pierwsze wywiadówki

PIERWSZE WYWIADÓWKI

 

05.09.2022r., godz. 16:00

Klasa II a, sala 22, I piętro

Klasa II b, sala 21, I piętro

Klasa III a, sala 38, I piętro

Klasa III b, sala 37, I piętro

 

05.09.2022r., godz. 17:00

Klasa V a, sala 42, II piętro

Klasa Vb, sala 59, II piętro

Klasa VI a, sala 57, II piętro

Klasa VI b, sala 47, II piętro

Klasa VII a, sala 44, II piętro

Klasa VIII a, sala 54, II piętro

 

06.09.2022r., godz. 16:00, klasa IV a, sala 58

06.09.2022r., godz. 17:00, klasa IV b, sala 41


 

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi
w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Wojska Polskiego 1

Godziny otwarcia sekretariatu:
Poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:00

Adres skrytki ePUAP: /SP5Cieszyn/SkrytkaESP

dziennik facebook