Organizacja

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

W związku z decyzją Rządu odnośnie powrotu uczniów klas I-III do szkoły i nauki w systemie stacjonarnym informuję, że klasy I – III przychodzą do Szkoły 18.01.2021r. zgodnie z planem zajęć obowiązującym od 01.09.2020r.

Semestr I kończy się 22.01.2021r.

W dniu 25.01.2021r. odbędzie się konferencja klasyfikacyjna i rozpocznie II semestr.

Do szkoły uczniowie przychodzą bez objawów chorobowych.

Uczniowie mogą być przyprowadzani i odbierani przez opiekunów również bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych. Obowiązują aktualne przepisy prawa dotyczące zachowania w przestrzeni publicznej. Uczniowie wchodzą do Szkoły od strony Parku Kasztanowego (szatnia).

Proszę zapewnić dziecku indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły (korytarz, szatnia, toaleta, biblioteka).

Obowiązują procedury zamieszczone na stronie internetowej szkoły (www.sp5.cieszyn.pl) z 31.08.2021r.

Zajęcia z rewalidacji indywidualnej odbywają się zgodnie z planem i ustaleniami wcześniej obowiązującymi.

Uczniowie klas IV – VIII pracują od 18.01.2021r. zdalnie, zgodnie z planem I semestru. Do 22.01.2021r. zostaną wystawione oceny śródroczne. Od 25.01.2021r. obowiązywać będzie nowy plan lekcji, który zostanie umieszczony na stronie www.sp5.cieszyn.pl i zaktualizowany w e – dzienniku.

Obiady wydawane będą od 18.01.2021r. dla klas uczniów I – III oraz uczniów uczęszczających na zajęcia rewalidacyjne. Proszę o terminowe wpłaty.

Świetlica czynna od 6:30 do 16:00.

 

Pozdrawiam

Danuta Łabaj

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5

z Oddziałami Integracyjnymi

w Cieszynie

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi
w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Wojska Polskiego 1

Godziny otwarcia sekretariatu:
Poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:00

dziennik facebook