„Kreatywna 5” projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla poddziałania 11.1.4. „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs”.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 292 901,25 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 248 966,06 PLN

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: VIII.2021-VI.2022

(Nie) zwykła matematyka w roku szkolnym 2022/2023

Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie w roku szkolnym 2022/2023 brała udział w ogólnopolskim projekcie "(Nie) zwykła matematyka".

Celem projektu było m.in.:

- pokazanie związku matematyki z życiem  codziennym,
- dostrzeganie zależności matematycznych w otaczającym świecie,
- swobodne posługiwanie się matematyką w życiu codziennym,
- rozwijanie samodzielności w poszukiwaniu i zdobywaniu informacji,
- zachęcanie do myślenia ekonomicznego,
- kształtowanie wyobraźni geometrycznej,
- wykorzystanie nowoczesnych metod technologicznych jako pomoc w nauce i zdobywaniu wiedzy,
- rozwijanie poczucia własnej wartości poprzez osiąganie sukcesu,
- zdobywanie umiejętności współpracy w grupie rówieśniczej.

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi
w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Wojska Polskiego 1

Godziny otwarcia sekretariatu:
Poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:00

Adres skrytki ePUAP: /SP5Cieszyn/SkrytkaESP

dziennik facebook